Turizm & Hizmet

Turizm & Hizmet

Aşçılık

Ön Lisans

Ekoturizm

Yüksek Lisans (Tezli)

Ekoturizm Rehberliği

Yüksek Lisans (Tezli)

Gastronomi

Yüksek Lisans (Tezli)

Gastronomi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Gastronomi

Doktora

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yüksek Lisans (Tezli)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Lisans

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Gayrimenkul Geliştirme

Yüksek Lisans (Tezsiz)

İkram Hizmetleri

Ön Lisans

Kültürel Miras ve Turizm

Ön Lisans

Marina ve Yat İşletmeciliği

Ön Lisans

Otobüs Kaptanlığı

Ön Lisans

Özel Güvenlik ve Koruma

Ön Lisans

Pastacılık ve Ekmekçilik

Ön Lisans

Posta Hizmetleri

Ön Lisans

Rekreasyon ve Turist Rehberliği

Yüksek Lisans (Tezli)

Seyahat İşletmeciliği

Lisans

Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği

Yüksek Lisans (Tezli)

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Lisans

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Ön Lisans

Turist Rehberliği

Ön Lisans

Turist Rehberliği

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Turizm Animasyonu

Ön Lisans

Turizm İşletmeciliği

Doktora

Turizm İşletmeciliği

Yüksek Lisans (Tezli)

Turizm İşletmeciliği

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Turizm İşletmeciliği

Lisans

Turizm İşletmelerinde Yönetim ve Liderlik

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Turizm Rehberliği

Lisans

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Lisans

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yüksek Lisans (Tezli)

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Ön Lisans

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Ön Lisans

Yat Kaptanlığı

Ön Lisans