Turizm & Hizmet

Turizm & Hizmet

طبخ

شهادة جامعية

Ekoturizm

رسالة الماجستير)

Ekoturizm Rehberliği

رسالة الماجستير)

Gastronomi

رسالة الماجستير)

Gastronomi

ماجستير (بدون أطروحة)

Gastronomi

دكتوراه

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

رسالة الماجستير)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

رخصة

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

ماجستير (بدون أطروحة)

Gayrimenkul Geliştirme

ماجستير (بدون أطروحة)

İkram Hizmetleri

شهادة جامعية

Kültürel Miras ve Turizm

شهادة جامعية

Marina ve Yat İşletmeciliği

شهادة جامعية

Otobüs Kaptanlığı

شهادة جامعية

Özel Güvenlik ve Koruma

شهادة جامعية

Pastacılık ve Ekmekçilik

شهادة جامعية

Posta Hizmetleri

شهادة جامعية

Rekreasyon ve Turist Rehberliği

رسالة الماجستير)

Seyahat İşletmeciliği

رخصة

Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği

رسالة الماجستير)

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

رخصة

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

شهادة جامعية

Turist Rehberliği

شهادة جامعية

Turist Rehberliği

ماجستير (بدون أطروحة)

Turizm Animasyonu

شهادة جامعية

إدارة السياحة

دكتوراه

إدارة السياحة

رسالة الماجستير)

إدارة السياحة

ماجستير (بدون أطروحة)

إدارة السياحة

رخصة

Turizm İşletmelerinde Yönetim ve Liderlik

ماجستير (بدون أطروحة)

الارشاد السياحي

رخصة

Turizm ve Otel İşletmeciliği

رخصة

Turizm ve Otel İşletmeciliği

رسالة الماجستير)

Turizm ve Otel İşletmeciliği

شهادة جامعية

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

شهادة جامعية

Yat Kaptanlığı

شهادة جامعية