Türkçe Öğrenimi

Türkçe Öğrenimi

Farklı lehçeleriyle Türkçe dünyada sanılandan çok daha yaygın bir coğrafyada konuşulmaktadır. Örneğin, Avrupa’da Almanya, Fransa, Hollanda, Makedonya, Yunanistan gibi ülkelerde ve Orta Asya’da geniş bir coğrafyada milyonlarca insanın anadil ya da ikinci dil olarak Türkiye Türkçesi konuştuğu bilinmekte. Ayrıca, 2018 verilerine göre Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, ABD, Irak, İspanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsrail, Romanya, Rusya, Polonya ve Çin (BAE, Suudi Arabistan, Bulgaristan, İran, Yunanistan, Mısır, Cezayir) yer alıyor.

Bu bilgiler ışığında, Türkçe öğrenmek sadece Türkiye’deki öğrenim hayatınız için karşılamanız gereken bir koşul değil, aynı zamanda mezuniyet sonrasında bir avantaj da olacaktır. Ayrıca Türkiye’de akademik eğitiminizi hangi dilde alıyorsanız alın, asgari seviyede de olsa Türkçe konuşabilmek günlük hayatta işlerinizi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

Türkçe Yeterliği

Türkiye’deki üniversitelerin bazılarında eğitim dili İngilizce iken, çoğu üniversitede eğitim dili Türkçedir. Pek çok akademik programa kabul koşulları arasında Türkçe dil yeterliği olsa da, üniversitelere Türkçe bilmeden de kabul edilebilirsiniz. Birçok üniversitede lisans ya da lisansüstü programlara kabul edildikten sonra uluslararası öğrencilere Türkçe hazırlık kurslarına devam etme olanağı sunulur. Makul bir ücret karşılığında ya da bazı durumlarda ücretsiz olarak ve farklı seviyelerde alabileceğiniz bu kurslarda genellikle günde 4-6 saat dil dersi alırsınız. Hazırlık okulunun sonunda tüm öğrenciler sınava girerler ve belli bir seviyede dil yeterliğini sağladıkları durumda kabul edildikleri üniversitedeki programa başlarlar.