Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Detaylı Bilgi Alın

Kütahya Hakkında

Anadolu coğrafyasının kadim yerlerinden birisi olan Kütahya’nın geçmişi tarih öncesi dönemlere (taş-maden) kadar uzanmaktadır. Bu devirlerden sonra Tunç devrini (MÖ.3000-2000) yaşayan Kütahya sırasıyla Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Makedonya, Bitinya ve Bergama krallıklarının hakimiyetinde bulunmuş, Roma, Bizans imparatorluklarına ev sahipliği yapmıştır. Kütahya Selçuklu, Germiyan beylikleri ve Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyetine miras kalan zengin bir tarih ve kültürel mirasa sahiptir. Çeşitli uygarlıklara beşiklik etmiş Kütahyada pek çok kaplıca ve termal kaynak bulunmaktadır. Kütahya 6 termal turizm merkezi ve çok sayıda kaplıcası ile Türkiye’nin önemli bir ’’Termal Turizm’’ bölgesidir. Antik kaynaklar ünlü masalcı Ezop’un doğduğu yer olarak Kütahya’yı gösterir. O çağlarda Kütahya’nın Roma döneminde adının KOTIAEION olduğu yazılı kaynaklardan ve sikkelerden bilinmektedir. Kütahya topraklarına yerleşen en eski halk ise Friglerdir. Daha sonra Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Anadolu Selçukluları, Germiyanoğulları ve Osmanlı İmparatorluğu bölgede egemen olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise Cumhuriyet’in kuruluşu ile Türkiye sınırlarına dahil olmuştur.

Kütahya Nüfusu: 578640.

Paylaş