Tıp ve Sağlık

Tıp ve Sağlık

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Doktora

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Yüksek Lisans (Tezli)

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Doktora

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Yüksek Lisans (Tezli)

Ağız ve Diş Sağlığı

Ön Lisans

Aile Danışmanlığı

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Aile Danışmanlığı

Yüksek Lisans (Tezli)

Aile Psikolojisi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Ameliyathane Hizmetleri

Ön Lisans

Analitik Kimya

Yüksek Lisans (Tezli)

Analitik Kimya

Doktora

Anatomi (Tıp)

Yüksek Lisans (Tezli)

Anatomi (Tıp)

Doktora

Anestezi

Ön Lisans

Anorganik Kimya

Doktora

Anorganik Kimya

Yüksek Lisans (Tezli)

Aşı Çalışmaları

Yüksek Lisans (Tezli)

Atom ve Molekül Fiziği

Yüksek Lisans (Tezli)

Atom ve Molekül Fiziği

Doktora

Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon

Yüksek Lisans (Tezli)

Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Bağımlılık Psikolojisi

Yüksek Lisans (Tezli)

Beslenme ve Diyetetik

Lisans

Beslenme ve Diyetetik

Yüksek Lisans (Tezli)

Beslenme ve Diyetetik

Doktora

Beslenme ve Diyetetik

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Biyofarmasötik ve Farmakokinetik

Doktora

Biyofarmasötik ve Farmakokinetik

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Biyofarmasötik ve Farmakokinetik

Yüksek Lisans (Tezli)

Biyoinformatik ve Genetik

Lisans

Biyoinformatik ve Genetik

Doktora

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Yüksek Lisans (Tezli)

Biyoteknoloji ve Genetik

Yüksek Lisans (Tezli)

Biyoteknoloji ve Genetik

Doktora

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Doktora

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Yüksek Lisans (Tezli)

Çevre Sağlığı

Ön Lisans

Çevre Sağlığı

Yüksek Lisans (Tezli)

Çocuk Diş Hekimliği

Yüksek Lisans (Tezli)

Çocuk Gelişimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Çocuk Gelişimi

Doktora

Çocuk Gelişimi

Ön Lisans

Çocuk Gelişimi

Lisans

Çocuk Gelişimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Doktora

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Ön Lisans

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yüksek Lisans (Tezli)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doktora

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Dil ve Konuşma Terapisi

Yüksek Lisans (Tezli)

Dil ve Konuşma Terapisi

Doktora

Dil ve Konuşma Terapisi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Dil ve Konuşma Terapisi

Lisans

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Doktora

Diş Hekimliği

Lisans

Diş Protez Teknolojisi

Ön Lisans

Diyaliz

Ön Lisans

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Yüksek Lisans (Tezli)

Ebelik

Lisans

Ebelik

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Ebelik

Yüksek Lisans (Tezli)

Ebelik

Doktora

Eczacılık

Lisans

Eczacılık Biyokimya

Yüksek Lisans (Tezli)

Eczacılık Temel Bilimleri

Yüksek Lisans (Tezli)

Eczane Hizmetleri

Ön Lisans

Elektronörofizyoloji

Ön Lisans

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ön Lisans

Ergoterapi

Lisans

Evde Hasta Bakımı

Ön Lisans

Farmakognozi

Yüksek Lisans (Tezli)

Farmakognozi

Doktora

Farmakoloji

Doktora

Farmakoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Farmakoloji ve Toksikoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Farmasötik Bilimler

Yüksek Lisans (Tezli)

Farmasötik Bilimler

Doktora

Farmasötik Botanik

Yüksek Lisans (Tezli)

Farmasötik Kimya

Doktora

Farmasötik Kimya

Yüksek Lisans (Tezli)

Farmasötik Nanoteknoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Farmasötik Teknoloji

Doktora

Farmasötik Teknoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Farmasötik Teknoloji

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Farmasötik Tıp

Yüksek Lisans (Tezli)

Fizyoterapi

Ön Lisans

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yüksek Lisans (Tezli)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Lisans

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doktora

Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Yüksek Lisans (Tezli)

Genetik

Doktora

Gerontoloji

Lisans

Halk Sağlığı

Yüksek Lisans (Tezli)

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doktora

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans (Tezli)

Hemşirelik

Yüksek Lisans (Tezli)

Hemşirelik

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Hemşirelik

Doktora

Hemşirelik

Lisans

Hemşirelik (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği)

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Hemşirelik (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği)

Doktora

Hemşirelik (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği)

Yüksek Lisans (Tezli)

Hemşirelik Bilimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Hemşirelik Esasları

Yüksek Lisans (Tezli)

Hemşirelik Esasları

Doktora

Hemşirelik Sağlık Bilimleri

Yüksek Lisans (Tezli)

Histoloji ve Embriyoloji (Tıp)

Doktora

Histoloji ve Embriyoloji (Tıp)

Yüksek Lisans (Tezli)

Histoloji ve Embriyoloji (Tıp)

Yüksek Lisans (Tezsiz)

İç Hastalıkları Hemşireliği

Yüksek Lisans (Tezli)

İç Hastalıkları Hemşireliği

Yüksek Lisans (Tezsiz)

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doktora

İlaç Araştırma, Geliştirme ve Uygulama

Yüksek Lisans (Tezli)

İlaç Araştırma, Geliştirme ve Uygulama

Doktora

İlaç Endüstrisinde Ar-Ge ve Üretim

Yüksek Lisans (Tezsiz)

İlaç Endüstrisinde Ar-Ge ve Üretim

Yüksek Lisans (Tezli)

İlk ve Acil Yardım

Ön Lisans

İş ve Uğraşı Terapisi

Ön Lisans

Kalp Damar Cerrahisi

Yüksek Lisans (Tezli)

Kalp Damar Cerrahisi (Perfüzyon Teknikler)

Yüksek Lisans (Tezli)

Kanser Biyolojisi ve İmmunolojisi

Doktora

Kayropraktik

Yüksek Lisans (Tezli)

Klinik Eczacılık

Doktora

Klinik Embriyoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Klinik Hipnoz

Yüksek Lisans (Tezli)

Klinik Hipnoz

Doktora

Kök Hücre

Yüksek Lisans (Tezli)

Kök Hücre

Doktora

Konsültasyon-Liyeson Psikiyatrisi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Kozmetoloji

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Kriminalistik

Doktora

Kriminalistik

Yüksek Lisans (Tezli)

Kriptografi

Yüksek Lisans (Tezli)

Kriptografi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Kriptografi

Doktora

Mesleki Güvenlik ve Sağlık

Yüksek Lisans (Tezli)

Mesleki Güvenlik ve Sağlık

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Mesleki Güvenlik ve Sağlık

Doktora

Mikrobiyoloji (Tıp)

Doktora

Mikrobiyoloji (Tıp)

Yüksek Lisans (Tezli)

Mikrobiyoloji (Veteriner)

Yüksek Lisans (Tezli)

Mineraloji ve Petrografi

Yüksek Lisans (Tezli)

Moleküler Biyokimya ve Genetik (Tıp)

Yüksek Lisans (Tezli)

Moleküler Biyokimya ve Genetik (Tıp)

Doktora

Moleküler Nörobilim

Doktora

Moleküler Tıp

Yüksek Lisans (Tezli)

Nörobilim

Yüksek Lisans (Tezli)

Nörobilim

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Nörobilim

Doktora

Nöropazarlama

Yüksek Lisans (Tezli)

Nöropazarlama

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Nükleer Bilimler

Doktora

Nükleer Bilimler

Yüksek Lisans (Tezli)

Nükleer Tıp Teknikleri

Ön Lisans

Odyoloji

Lisans

Odyoloji

Doktora

Odyoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Odyometri

Ön Lisans

Olay Yeri ve Kriminalistik

Yüksek Lisans (Tezli)

Olay Yeri ve Kriminalistik

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Onkolojik Biyoloji ve İmmünoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Optisyenlik

Ön Lisans

Ortez ve Protez

Lisans

Ortodonti

Yüksek Lisans (Tezli)

Ortodonti

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Ortodonti

Doktora

Ortopedik Protez ve Ortez

Ön Lisans

Osteopati Manuel Terapi

Yüksek Lisans (Tezli)

Otopsi Yardımcılığı

Ön Lisans

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Ön Lisans

Pedodonti

Doktora

Perfüzyon

Yüksek Lisans (Tezli)

Perfüzyon

Doktora

Perfüzyon

Lisans

Periodontoloji

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Periodontoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Periodontoloji

Doktora

Podoloji

Ön Lisans

Protetik Diş Tedavisi

Doktora

Protetik Diş Tedavisi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Protetik Diş Tedavisi

Yüksek Lisans (Tezli)

Psikiyatri Hemşireliği

Yüksek Lisans (Tezli)

Psikiyatri Hemşireliği

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Radyoterapi

Ön Lisans

Radyoterapi Fiziği

Doktora

Radyoterapi Fiziği

Yüksek Lisans (Tezli)

Restoratif Diş Tedavisi

Doktora

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Ön Lisans

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Ön Lisans

Sağlık Bilişimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Sağlık Bilişimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Sağlık Fiziği

Yüksek Lisans (Tezli)

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Ön Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Sağlık Kurumları Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Sağlık Politikası, Ekonomisi ve Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Yüksek Lisans (Tezli)

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Ön Lisans

Sağlık Yönetimi

Lisans

Sağlık Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Sağlık Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Sağlık Yönetimi

Doktora

Sosyal Hizmet

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Sosyal Hizmet

Doktora

Sosyal Hizmet

Lisans

Sosyal Hizmet

Yüksek Lisans (Tezli)

Spor ve Sağlık Bilimleri

Yüksek Lisans (Tezli)

Tıbbi Biyokimya

Yüksek Lisans (Tezli)

Tıbbi Biyokimya

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Tıbbi Biyokimya

Doktora

Tıbbi Biyoloji

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Tıbbi Biyoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Tıbbi Biyoloji

Doktora

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Ön Lisans

Tıbbi Farmakoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Tıbbi Farmakoloji

Doktora

Tıbbi Farmakoloji

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Tıbbi Genetik

Yüksek Lisans (Tezli)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Ön Lisans

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Ön Lisans

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doktora

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Tıbbi Sistem Biyolojisi

Yüksek Lisans (Tezli)

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Ön Lisans

Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Esasları

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Ön Lisans

Tıp

Lisans

Tıp Bilişimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Tıp Bilişimi

Doktora

Tıp Bilişimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Tıp Eğitimi

Doktora

Tıp Tarihi ve Etik

Doktora

Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans (Tezli)

Translasyonel Tıp

Doktora

Translasyonel Tıp

Yüksek Lisans (Tezli)

Uluslararası Tıp

Lisans

Yaşlı Bakımı

Ön Lisans

Yaşlı Sağlığı

Doktora