İş ve Yönetim

İş ve Yönetim

Aktüerya Bilimleri

Lisans

Aktüerya Bilimleri

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Aktüerya Bilimleri

Yüksek Lisans (Tezli)

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Atık Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Atık Yönetimi

Ön Lisans

Atık Yönetimi

Doktora

Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi

Doktora

Bankacılık

Yüksek Lisans (Tezli)

Bankacılık

Lisans

Bankacılık

Doktora

Bankacılık ve Finans

Doktora

Bankacılık ve Finans

Yüksek Lisans (Tezli)

Bankacılık ve Finans

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Bankacılık ve Sigorta İşletmeciliği

Yüksek Lisans (Tezli)

Bankacılık ve Sigorta İşletmeciliği

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Bankacılık ve Sigortacılık

Ön Lisans

Bankacılık ve Sigortacılık

Lisans

Bilgi ve Belge Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Bilgi ve Belge Yönetimi

Doktora

Bilgi ve Belge Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Bilgi ve Belge Yönetimi

Lisans

Bilgi Yönetimi

Ön Lisans

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Ön Lisans

Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Çevre Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

Ön Lisans

Deniz Brokerliği

Ön Lisans

Deniz Ekonomisi

Yüksek Lisans (Tezli)

Deniz Ekonomisi

Doktora

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Ön Lisans

Deniz ve Kıyı Koruma

Doktora

Deniz ve Kıyı Koruma

Yüksek Lisans (Tezli)

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Ön Lisans

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Lisans

Dijital Pazarlama

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Dış Ticaret

Ön Lisans

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Planlanması ve Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

E-Devlet ve Kamuda Dönüşüm

Yüksek Lisans (Tezli)

E-İşletme

Yüksek Lisans (Tezsiz)

E-Ticaret ve Pazarlama

Ön Lisans

Ekonometri

Doktora

Ekonometri

Lisans

Ekonometri

Yüksek Lisans (Tezli)

Ekonometri

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Ekonomi

Doktora

Ekonomi

Yüksek Lisans (Tezli)

Ekonomi

Lisans

Ekonomi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Ekonomi ve Finans

Doktora

Ekonomi ve Finans

Yüksek Lisans (Tezli)

Ekonomi ve Finans

Lisans

Ekonomi ve Finans

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Elektronik Ticaret ve Yönetimi

Lisans

Emlak Yönetimi

Ön Lisans

Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Enerji Kaynakları ve Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Enerji Yönetimi

Lisans

Entegre Su Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Finans

Doktora

Finans

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Finans

Yüksek Lisans (Tezli)

Finans ve Bankacılık

Lisans

Finans ve Bankacılık

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Finans ve Bankacılık

Yüksek Lisans (Tezli)

Finans ve Bankacılık

Doktora

Finansal Ekonomi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Finansal Ekonomi

Yüksek Lisans (Tezli)

Finansal Matematik

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Finansal Matematik

Doktora

Finansal Matematik

Yüksek Lisans (Tezli)

Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı

Yüksek Lisans (Tezli)

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Doktora

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Lisans

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Gazetecilik (Yayıncılık Yönetimi)

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Girişimcilik

Lisans

Girişimcilik

Yüksek Lisans (Tezli)

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Gümrük İşletme

Yüksek Lisans (Tezli)

Gümrük İşletme

Lisans

Havacılık Çalışmaları ve Yönetimi

Doktora

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Ön Lisans

İç Su Kaynakları ve Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

İç Su Kaynakları ve Yönetimi

Doktora

İnovasyon Girişimcilik ve Yönetim

Yüksek Lisans (Tezsiz)

İnovasyon Girişimcilik ve Yönetim

Yüksek Lisans (Tezli)

İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

İslam İktisadı ve Finans

Lisans

Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri

Yüksek Lisans (Tezli)

Katılım Bankacılığı

Doktora

Kıyı Bölgeleri Yönetimi

Doktora

Kıyı Bölgeleri Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Kooperatifçilik

Ön Lisans

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Lisans

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans (Tezli)

Kurumsal Yönetim ve Liderlik

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Lojistik

Ön Lisans

Lojistik Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Lojistik Yönetimi

Lisans

Lojistik Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Maliye

Lisans

Maliye

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Maliye

Ön Lisans

Maliye

Yüksek Lisans (Tezli)

Maliye

Doktora

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Ön Lisans

Muhasebe

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Muhasebe

Doktora

Muhasebe ve Denetim

Doktora

Muhasebe ve Denetim

Lisans

Muhasebe ve Denetim

Yüksek Lisans (Tezli)

Muhasebe ve Denetim

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Lisans

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Doktora

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Yüksek Lisans (Tezli)

Muhasebe ve Finansman

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Muhasebe ve Finansman

Yüksek Lisans (Tezli)

Muhasebe ve Finansman

Doktora

Muhasebe ve Uluslararası Raporlama

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Ön Lisans

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Mühendislik Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Mühendislik Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Müzecilik

Lisans

Otel Yöneticiliği

Lisans

Para ve Banka

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Para ve Sermaye Piyasaları

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Para ve Sermaye Piyasaları

Yüksek Lisans (Tezli)

Pazarlama

Yüksek Lisans (Tezli)

Pazarlama

Ön Lisans

Pazarlama

Doktora

Pazarlama

Lisans

Pazarlama

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Pazarlama ve Marka Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Pazarlama Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Ön Lisans

Proje Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Proje Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Proje Yönetimi

Doktora

Reklamcılık ve Marka İletişim Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Reklamcılık ve Marka İletişim Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Rekreasyon Yönetimi

Lisans

Rekreasyon Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Resim ve Baskı Sanatları

Yüksek Lisans (Tezli)

Restorasyon

Doktora

Restorasyon ve Konservasyon

Yüksek Lisans (Tezli)

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

Lisans

Sanat ve Kültür Yönetimi

Lisans

Sanat Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Satış ve Pazarlama

Yüksek Lisans (Tezli)

Sermaye Piyasası

Lisans

Sermaye Piyasası ve Finans

Yüksek Lisans (Tezli)

Sermaye Piyasası ve Finans

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Sigortacılık

Lisans

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Lisans

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Lisans

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Lisans

Siyaset Bilimi

Lisans

Sosyal Güvenlik

Ön Lisans

Sosyal Medya Yöneticiliği

Ön Lisans

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Lisans

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uçuş Harekat Yöneticiliği

Ön Lisans

Ulaştırma

Yüksek Lisans (Tezli)

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Ön Lisans

Uluslararası Finans

Lisans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Lisans

Uluslararası Finansal Raporlama ve Analiz

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uluslararası Finansal Raporlama ve Analiz

Yüksek Lisans (Tezli)

Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uluslararası Girişimcilik

Lisans

Uluslararası İktisat

Yüksek Lisans (Tezli)

Uluslararası İktisat

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uluslararası İşletme Yönetimi

Lisans

Uluslararası İşletmecilik

Doktora

Uluslararası İşletmecilik

Yüksek Lisans (Tezli)

Uluslararası İşletmecilik

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uluslararası Parasal Ekonomi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uluslararası Politik Ekonomi

Yüksek Lisans (Tezli)

Uluslararası Ticaret

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uluslararası Ticaret

Doktora

Uluslararası Ticaret

Yüksek Lisans (Tezli)

Uluslararası Ticaret

Lisans

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Yüksek Lisans (Tezli)

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Lisans

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Doktora

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Lisans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Doktora

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Doktora

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yüksek Lisans (Tezli)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Lisans

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uluslararası Ticaret Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri

Lisans

Üretim Ekonomisi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Üretim ve Servis Sistemleri

Yüksek Lisans (Tezli)

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doktora

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yüksek Lisans (Tezli)

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler

Yüksek Lisans (Tezli)

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Uygulamalı Ekonomi

Yüksek Lisans (Tezli)

Uygulamalı Ekonomi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uygulamalı Ekonomi ve Finansal Analiz

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uygulamalı Ekonomi ve Finansal Analiz

Yüksek Lisans (Tezli)

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Lisans

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Yapım Yönetimi ve Teknolojisi

Yüksek Lisans (Tezli)

Yerel Yönetim ve Siyaset

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Yerel Yönetimler

Lisans

Yerel Yönetimler

Ön Lisans

Yerel Yönetimler

Yüksek Lisans (Tezli)

Yiyecek İçecek Yönetimi ve Mutfak Sanatları

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Lisans

Yöneticiler İçin İşletme

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Yöneticiler İçin İşletme

Yüksek Lisans (Tezli)

Yönetim Bilgi Sistemi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Yönetim Bilimleri

Lisans

Yönetim Bilişim Sistemleri

Lisans

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yüksek Lisans (Tezli)

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doktora

Yönetim Ekonomisi

Yüksek Lisans (Tezli)

Yönetim Ekonomisi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Yönetim ve Organizasyon

Yüksek Lisans (Tezli)

Yönetim ve Organizasyon

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Yönetim ve Organizasyon

Doktora