Doğa Bilimleri

Doğa Bilimleri

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Ön Lisans

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Lisans

Adli Bilimler

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Adli Bilimler

Doktora

Adli Bilimler

Lisans

Adli Bilişim

Yüksek Lisans (Tezli)

Akıllı Şebekeler

Yüksek Lisans (Tezli)

Akıllı Şebekeler

Doktora

Antropoloji

Lisans

Antropoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Arazi ve Su Kaynakları

Doktora

Arazi ve Su Kaynakları

Yüksek Lisans (Tezli)

Arıcılık

Ön Lisans

Arkeometri

Yüksek Lisans (Tezli)

Arkeometri

Doktora

Arkeometri

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Bilimsel Hesaplama

Yüksek Lisans (Tezli)

Bilimsel Hesaplama

Doktora

Bilimsel Hesaplama

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Bilişsel Bilimler

Doktora

Bilişsel Bilimler

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Bilişsel Bilimler

Yüksek Lisans (Tezli)

Biyoenformatik

Yüksek Lisans (Tezli)

Biyoenformatik

Doktora

Biyofizik

Yüksek Lisans (Tezli)

Biyofizik

Doktora

Biyoistatistik

Yüksek Lisans (Tezli)

Biyoistatistik

Doktora

Biyokimya

Doktora

Biyokimya

Lisans

Biyokimya

Ön Lisans

Biyokimya

Yüksek Lisans (Tezli)

Biyoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Biyoloji

Doktora

Biyoloji

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Biyoloji

Lisans

Biyoloji Eğitimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Biyoloji Eğitimi

Doktora

Biyomalzemeler

Doktora

Biyomalzemeler

Yüksek Lisans (Tezli)

Biyoteknoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Biyoteknoloji

Doktora

Biyoteknoloji

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Biyoteknoloji

Lisans

Botanik

Yüksek Lisans (Tezli)

Botanik

Doktora

Çevre Bilimi ve Teknolojisi

Yüksek Lisans (Tezli)

Çevre Bilimleri

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Çevre Bilimleri

Yüksek Lisans (Tezli)

Çevre Bilimleri

Doktora

Çevre Koruma ve Kontrol

Ön Lisans

Çevre Temizliği ve Denetimi

Ön Lisans

Deniz Bilim (Oşinografi)

Yüksek Lisans (Tezli)

Deniz Bilim (Oşinografi)

Doktora

Deniz Biyolojisi

Yüksek Lisans (Tezli)

Deniz Biyolojisi

Doktora

Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık

Yüksek Lisans (Tezli)

Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık

Doktora

Deniz Jeolojisi

Doktora

Deniz Jeolojisi

Yüksek Lisans (Tezli)

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği

Yüksek Lisans (Tezli)

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği

Doktora

Deniz-İç Sular Bilimleri

Yüksek Lisans (Tezli)

Deniz-İç Sular Bilimleri

Doktora

Deprem Çalışmaları

Yüksek Lisans (Tezli)

Enformatik

Yüksek Lisans (Tezli)

Fizik

Doktora

Fizik

Lisans

Fizik

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Fizik

Yüksek Lisans (Tezli)

Fizikokimya

Doktora

Fizikokimya

Yüksek Lisans (Tezli)

Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi

Yüksek Lisans (Tezli)

Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi

Doktora

Fizyoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Fizyoloji

Doktora

Fotonik

Lisans

Genel Biyoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Genel Fizik

Doktora

Genel Fizik

Yüksek Lisans (Tezli)

Genel Jeoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Geomatik

Doktora

Geomatik

Yüksek Lisans (Tezli)

Geomatik

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Geoteknik

Ön Lisans

Geoteknik

Doktora

Geoteknik

Yüksek Lisans (Tezli)

Geoteknik

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Harita ve Kadastro

Ön Lisans

Hesaplamalı Bilimler

Yüksek Lisans (Tezli)

Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik

Yüksek Lisans (Tezli)

Hidrobiyoloji

Doktora

Hidrobiyoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

İstatistik

Yüksek Lisans (Tezli)

İstatistik

Yüksek Lisans (Tezsiz)

İstatistik

Doktora

İstatistik

Lisans

İstatistiksel Bilgi Sistemleri

Yüksek Lisans (Tezli)

Katıhal Fiziği

Doktora

Katıhal Fiziği

Yüksek Lisans (Tezli)

Kbrn Tehditleri Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Kbrn Tehditleri Yönetimi

Yüksek Lisans (Tezli)

Kimya

Yüksek Lisans (Tezli)

Kimya

Lisans

Kimya

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Kimya

Doktora

Kimyasal Oşinografi

Doktora

Kimyasal Oşinografi

Yüksek Lisans (Tezli)

Klinik Psikoloji

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Klinik Psikoloji

Doktora

Klinik Psikoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Matematik

Yüksek Lisans (Tezli)

Matematik

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Matematik

Lisans

Matematik

Doktora

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Lisans

Matematik-Bilgisayar

Yüksek Lisans (Tezli)

Matematiksel Fizik

Doktora

Medikal Fizik

Doktora

Moleküler Biyoloji

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Moleküler Biyoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Lisans

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yüksek Lisans (Tezli)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doktora

Moleküler Biyoteknoloji

Lisans

Moleküler Biyoteknoloji

Doktora

Nanobilim

Yüksek Lisans (Tezli)

Nükleer Fizik

Doktora

Nükleer Fizik

Yüksek Lisans (Tezli)

Olasılık Teorisi ve Stokastik Süreçler

Yüksek Lisans (Tezli)

Organik Kimya

Yüksek Lisans (Tezli)

Organik Kimya

Doktora

Sayısal Yöntemler

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Sayısal Yöntemler

Yüksek Lisans (Tezli)

Sosyal Gelişim Psikolojisi

Yüksek Lisans (Tezli)

Su Ürünleri

Yüksek Lisans (Tezli)

Su Ürünleri

Doktora

Suç Önleme ve Analizi

Yüksek Lisans (Tezli)

Suç Önleme ve Analizi

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Tapu Kadastro

Lisans

Tapu ve Kadastro

Ön Lisans

Topoloji

Doktora

Topoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Uygulamalı Fizik

Yüksek Lisans (Tezli)

Uygulamalı İstatistik

Yüksek Lisans (Tezli)

Uygulamalı Jeoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Uygulamalı Kimya

Yüksek Lisans (Tezli)

Uygulamalı Matematik ve İstatistik

Doktora

Uygulamalı Psikoloji

Doktora

Uygulamalı Psikoloji

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Uygulamalı Psikoloji

Yüksek Lisans (Tezli)

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Yüksek Lisans (Tezli)

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Doktora