Dicle University

Dicle University
Dicle University

Get Detailed Information

Diyarbakır Hakkında

Güneşin kalbindeki kent… Diyarbakır, binlerce yıllık kadim Mezopotamya kültürünün binlerce yıllık tarihi geçmişine sahip en güzel şehirlerden biridir. Yüzyıllar boyu çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel ve manevi ruhu yüksek bir coğrafyanın adıdır. Anadolu ve Yukarı Mezopotamya coğrafyasının en kadim şehrinde geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki zaman tünelinde bir şehir Diyarbakır. Asurlulardan Urartulara, Medlerden Perslere, Romalılardan Bizanslılara, Mervanilerden Selçuklulara, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular ve Osmanlı İmparatorluğu’na kadar pek çok medeniyetin izlerini taşıyan bu kadim şehir keşfedilmeyi bekliyor. Topraklarında barındırdığı 33 medeniyetin ortak kültürüyle, uygarlık tarihinin en önemli basamaklarının oluşumu ve gelişiminin izlendiği Diyarbakır, isminin her bir hecesinde tarihin farklı dönemini barındıran kadim bir şehirdir. Uygarlıkların birbiri üzerine yükseldiği bu şehir, her gelen uygarlıktan bir kültür almış ve bu kültürü yüzyıllar boyunca kendisinden sonra gelen nesillere aktarmıştır.

Diyarbakır Nüfusu: 1791373.

Share